Minnespor

Minnespor er en teaterforestilling som setter publikum og utøvere på sporet av sine egne og andres minner.

I samme rom, vilkårlig plassert på stoler, er publikum og utøvere sammen.

Alle tar del i en kollektiv minnestrøm ansporet av lyder, halvt glemte stemmer, tilslørte melodier. 

Urpremiere i Spydeberg september 2018

nb_NO