Kursholder

Kursholder

Jeg holder kurs og tar utgangspunkt i alt jeg kan fra teatret. Teaterkompetansen har vist seg nyttig for barn, ungdom og voksne, i arbeidslivet og for fritidsgleder, for profesjonelle og amatører. Jeg kan skreddersy kurs for næringslivet, jeg driver et teaterlaboratorium og jeg veileder folk i korte forløp på Zoom.  Hvem har vært på kurs med meg?Hvem har ikke?  Barnehagelærere, banker, teaterentusiaster, ingeniører, politikere, selgere, profesjonelle scenekunstnere, advokater, byråkrater, lærere, fysioterapistudenter, politiet, heismontører, legestudenter, næringslivsledere, korister, finansfolk, sangere, klesdesignere… Erfaringer fra teatret har gitt meg mulighet til å veilede mange ulike prosesser og læringsforløp i selskapene Ergo;ego og For:andre med skuespillerfag og fortellerkunst som grunnsteiner. Kursene kan handle om for eksempel kommunikasjon, ledelse, presentasjonsteknikk, salgstrening og konflikthåndtering.  Jeg har også grundet og driver et teaterlaboratorium på gården Åsheim i Spydeberg i Indre Østfold, der jeg bor og lever, sammen med mannen min Andreas Lyngstad, fire barn, og en saueflokk. Teatercamp (link) er et kurssted i idylliske omgivelser på landet, hvor barn, ungdom og voksne kommer i helger og ferieuker og utforsker scenekunst, film og musikk. Der lager vi utendørsforestillinger og improviserer frem film og teater basert på historier og musikk deltakerne har med seg og biter av verdensdramatikken- og musikken..  Når jeg holder kurs tar jeg utgangspunkt i treningen min som skuespiller: tilstedeværelse og konsentrasjon, spontanitet og fantasi, tekstarbeid, kropp, stemme og bevegelsestrening, nervøsitet og fokus i pressede situasjoner, atmosfæreskaping, dramaturgi, retorikk…dessuten har jeg som regissør erfart en god del om prosessledelse og logistikk, og som dramatiker om oppbygning av tekst, dialoger, karakterforståelse og samhandling. Teaterkompetansen har vist seg nyttig for barn, ungdom og voksne, i arbeidslivet og for frrtidsgleder, for proffesjonelle og amatører. Jeg kan skreddersy og strømlinjeforme kurs for næringslivet, jeg driver et teaterlaboratorium og jeg veileder folk i korte forløp på Zoom. En-til-trening og store grupper og alt i mellom.  

Jeg har delt mine kommuikasjonsferdigheter med barnehagelærere, banker, teaterentusiaster, ingeniører, politikere, selgere, profesjonelle scenekunstnere, advokater, byråkrater, lærere, fysioterapeutstudenter, politiet, heismontører, billedkunstnere, formidlere, legestudenter, næringslivsledere, korister, finansfolk, sangere, klesdesignere…

 Erfaringer fra teatret har gitt meg mulighet til å veilede mange ulike prosesser og læringsforløp i selskapene Ergo;ego og For:andre med skuespillerfag og fortellerkunst som grunnsteiner. Kursene kan handle om for eksempel kommunikasjon, ledelse, presentasjonsteknikk, salgstrening og konflikthåndtering.  Jeg har også gründet og driver et teaterlaboratorium på gården Åsheim i Spydeberg i Indre Østfold, der jeg bor og lever, sammen med mannen min Andreas Lyngstad, fire barn, og en saueflokk. Teatercamp (link) er et kurssted i idylliske omgivelser på landet, hvor barn, ungdom og voksne kommer i helger og ferieuker og utforsker scenekunst, film og musikk. Der lager vi utendørsforestillinger og improviserer frem film og teater basert på historier og musikk deltakerne har med seg og biter av verdensdramatikken- og musikken.. mulige kurs: Et kurs i presentasjonsteknikk og taler inneholder bevisstgjøring og verktøy i forhold til:  – Hvem snakker du til? Hva vil du med dem?Hvordan er de innstilt til deg?- Hva er formatet? Vi bruker tid på signalene vi sender ut og mottar – kropp, stemme, blikk, atmosfæreskaping. – Vaner/uvaner – Hva er det å være seg selv i grunnen, hvilken rolle har du? – Å bygge en tale/ historiefortelling/ retorikk- Blir du nervøs? Hva skjer med kroppen under press?- Varmer du opp? Øver du deg? Trening på en tale, presentasjon eller møte du skal holde – og tilbakemeldinger på det du gjør. Et kurs for sangere/kor kan handle om samarbeid, improvisasjon, formidlingsøvelser for tekst og innhold, hvordan å ta rommet. Teatercamp har mange ulike kurs hvert år – se her link Veileder for  DKS-produksjoner på Zoom  

nb_NO